Το Σάββατο 1η Απριλίου 2017 και ώρα 9.00 π.μ. – 1.30 μ.μ., η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Νηπιαγωγών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ (Π.Ε.Ε.Ν.Α.@ΤΠΕ), διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Scientix : Μία απο τις καλύτερες εκπαιδευτικές καινοτομίες του κόσμου ανοίγει  την διαδικτυακή του πύλη στην προσχολική αγωγή» στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Ν. Ιωνίας (Πατριάρχου Ιωακείμ 4, Ν. Ιωνία, πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ, στάση Ν. Ιωνία). Εισηγήτρια: Αργύρη Παναγιώτα, Πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού έργου Scientix στην Ελλάδα. Η παρακολούθηση της ημερίδας είναι ελεύθερη. Βεβαιώσεις παρακολούθησης χορηγούνται μόνο στα μέλη της ΠΕΕΝΑ@ΤΠΕ

Η πανευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη Scientix εισάγει τις καλύτερες εκπαιδευτικές καινοτομίες στην Προσχολική Εκπαίδευση. Το Scientix (www.scientix.eu/) είναι μία ανοιχτή διαδικτυακή πύλη, υπό την αιγίδα του ευρωπαϊκού σχολικού δικτύου (www.eun.org), που προσφέρει στους εκπαιδευτικούς καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις, αλλά και πολλές ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. Το αποθετήριο του έργου ενημερώνεται συνεχώς και περιλαμβάνει : α) όλα τα ευρωπαϊκά έργα, στα όποια οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενταχθούν και να υλοποιήσουν δράσεις συνεργασίας με άλλες χώρες, β) εκαντοντάδες εκπαιδευτικούς πόρους (διδακτικά σενάρια, φύλλα εργασίας, παρουσιάσεις κλπ) για την εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών διερευνητικής μάθησης και διδασκαλίας.

Η εμπλοκή των μαθητών της προσχολικής αγωγής με θέματα STEM (Science , Technology, Engineering, Mathematics Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανολογία, Μαθηματικά) και η καλλιέργεια επιστημονικών δεξιοτήτων είναι μία πρόκληση, αλλά και ζητούμενο για την κοινωνία των ραγδαίων τεχνολογικών και επιστημονικών ανακαλύψεων.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να παρουσιαστούν οι δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που προσφέρονται στους εκπαιδευτικούς της προσχολικής αγωγής από τη διαδικτυακή πύλη Scientix.

Στο πρώτο μέρος του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν οι ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης που προσφέρει το έργο και θα δοθούν παραδείγματα πόρων και εκπαιδευτικών πηγών, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στην προσχολική τάξη για την υλοποίηση STEM μαθημάτων.

Στο δεύτερο μέρος του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα έμπλακούν βιωματικά με την αξιοποίηση των πηγών του έργου για να συντάξουν τον σχεδιασμό διδασκαλίας διερευνητικής προσέγγισης για την κινητοποίηση των μαθητών σε επιστημονικά θέματα.

Πρόγραμμα

09.00-09.30:  Προσέλευση, εγγραφές.

09.30-11.00 : Παρουσίαση της διαδικτυακής πύλης Scientix και των δυνατοτήτων που προσφέρει στους εκπαιδευτικούς.

11.30-12.00 : Διάλειμμα.

12.00-13.30 : Ομαδοσυνεργατικές βιωματικές δραστηριότητες.