ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε.Ε.Ν.Α.

Καλωσορίσατε στην Π.Ε.Ε.Ν.Α.@ΤΠΕ

Σας καλωσορίζουμε  στον δικτυακό τόπο της Πανελλήνιας  Επιστημονικής  Ένωσης Νηπιαγωγών για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Η ένωση προέκυψε από  την ανάγκη χρόνων για  πολύπλευρη  θεσμική εκπροσώπηση  και υποστήριξη των νηπιαγωγών  Α/θμιας Εκπαίδευσης  στο παιδαγωγικό τους έργο  αλλά και για να διαδραματίσει ένα διαμεσολαβητικό  ρόλο στον επιστημονικό διάλογο και την ελεύθερη διακίνηση και διαμόρφωση επιστημονικών ιδεών ανάμεσα στα μέλη της.

Έμφαση δίνεται στη  ανταλλαγή απόψεων και στη συνεχή ανατροφοδότηση και υποστήριξη των Νηπιαγωγών στη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. σε όλες τις θεματικές περιοχές και τα γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος του νηπιαγωγείου. Όπως επίσης στο σχεδιασμό,  ανάπτυξη-  παραγωγή- διάχυση και  αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού με την χρήση των Τ.Π.Ε. και η προώθηση της διαρκούς επιμόρφωσης των μελών της.

Για περισσότερα μπορείτε να ενημερωθείτε από το καταστατικό μας…